divendres, 30 de novembre de 2018

2n ESO CURS 2018-19
DIBUIX DE REPRESENTACIÓ DESCRIPTIVA I D'ANÀLISI.
DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL:
COMPETÈNCIA 1: Utilitzar els elements del llenguatge visual per analitzar produccions artístiques.
COMPETÈNCIA 2.: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat visual de l'entorn                                        natural i cultural.    
COMPETÈNCIA 4: Interpretar i representar amb formes bidimensional estàtiques.
COMPETÈNCIA 5: Compondre amb elements del llenguatge artístic utilitzant eines i tècniques                                            pròpies de cada àmbit. 
2n ESO CURS 2018-19
DIBUIX DE REPRESENTACIÓ DESCRIPTIVA I D'ANÀLISI.
DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL:
COMPETÈNCIA 1: Utilitzar els elements del llenguatge visual per analitzar produccions artístiques.
COMPETÈNCIA 2.: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat visual de l'entorn                                        natural i cultural.    
COMPETÈNCIA 4: Interpretar i representar amb formes bidimensional estàtiques.
COMPETÈNCIA 5: Compondre amb elements del llenguatge artístic utilitzant eines i tècniques                                            pròpies de cada àmbit. dimarts, 13 de juny de 2017

DEL LLENGUATGE ESCRIT AL LLENGUATGE SEQÜENCIAL!
Iniciació al llenguatge del còmic.

CREACIÓ DE PERSONATGESdijous, 30 de març de 2017

Estudi de les torres del Temple de la Sagrada Família.

Plegat del paper per buscar proporcions.


Descomposició per elements volumètrics en les vistes dels alçats.

Simplificació formal 
Descomposició per masses.Una nova estructura en planta i alçat.


Reinterpretació artística.


juguem amb el trencadís per a recompondre el nostre disseny.

ESTAMPAT TÈXTIL
2N ESO

Comencen a dibuixar els personatges!


Situem-los dins d'un quadrat...

Simplificarem fins a obtenir una imatge gràfica i contra-gràfica.


Crearem la nostra plantilla.


dimecres, 29 de març de 2017

ESTAMPACIÓ TÈXTIL
Poden ser les xarxes i malles de repetició uns bons motius per a generar estampats?
Aquí teniu una bona mostra per poder treure'n arguments a favor o en contra...

Ho analitzarem a l'aula!