dimarts, 13 de juny del 2017

DEL LLENGUATGE ESCRIT AL LLENGUATGE SEQÜENCIAL!
Iniciació al llenguatge del còmic.

CREACIÓ DE PERSONATGESdijous, 30 de març del 2017

Estudi de les torres del Temple de la Sagrada Família.

Plegat del paper per buscar proporcions.


Descomposició per elements volumètrics en les vistes dels alçats.

Simplificació formal 
Descomposició per masses.Una nova estructura en planta i alçat.


Reinterpretació artística.


juguem amb el trencadís per a recompondre el nostre disseny.

ESTAMPAT TÈXTIL
2N ESO

Comencen a dibuixar els personatges!


Situem-los dins d'un quadrat...

Simplificarem fins a obtenir una imatge gràfica i contra-gràfica.


Crearem la nostra plantilla.


dimecres, 29 de març del 2017

ESTAMPACIÓ TÈXTIL
Poden ser les xarxes i malles de repetició uns bons motius per a generar estampats?
Aquí teniu una bona mostra per poder treure'n arguments a favor o en contra...

Ho analitzarem a l'aula!


Variacions cromàtiques.


El treball amb formes geomètriques. El Mòdul i la repetició modular.