dimecres, 23 de setembre del 2020

 DIBUIX TÈCNIC 1R BATXILLERAT TECNOLÒGIC.

INTRODUCCIÓ AL SISTEMA AXONOMÈTRIC

La Casa de Asterión. Jorge luís Borges
Pintures de Dugmelic

 En haver fet la lectura d'aquest relat breu, farem una interpretació lliure d'un espai laberíntic.
La  xarxa axonomètrica isomètrica ens servirà d'estructura bàsica per crear el nostre disseny.
           CURS 2n ESO DIBUIX ARTÍSTIC. DIBUIX D'OBSERVACIÓ, ESTRUCTURA I ANÀLISI

(Material de suport per les sessions a l'aula i del curs virtual al Moodle)


Per treballar el dibuix de línia, el traç, la taca i el cromatisme comencarem per fer-ho a partir de la representació realista d'un ocell.La primera valoració a fer és reconèixer la gran diversitat que la naturalesa aporta en els éssers vius; ja siguin plantes o animals... Haurem de trencar esquemas previs i superar estereotips! No totes les gavines tenen el mateix plumatge ni en les formes, mesures o coloracions.

Posem-nos a dibuixar!
Ho farem utilitzant un recurs gràfic bàsic: LA LÍNIA!
La línia és precisa, clara, neta i descriu les formes amb precisió i meticulositat.
Moltes vegades dibuixem tal com escribim; amb una línia contínua i regular de la qual és dificil saber quin és el seu punt inicial i quin el final.


També podem utilitzar petits traços que conformen trames i que ajuden a interpretar els volums o les tonalitats de llum i ombra.


La taca és un altre recurs que pot representar la forma de les coses. 
pot ser una massa molt definida i perfilada...

... o bé l'empremta carregada d'energia i expressió d'un gest o traç; el material utilitzat determinarà en gran mesura el resultat obtingut.
El color també és determinant a l'hora d'e representar les formes de manera realista.

CURS 2n ESO DIBUIX ARTÍSTIC. DIBUIX D'OBSERVACIÓ, ESTRUCTURA I ANÀLISI

(Material de suport per les sessions a l'aula i del curs virtual al Moodle)

DIBUIXEM I ACOLORIM UNA  UNA FRUITA

UTILITZAREM DIVERSES TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS PER ACONSEGUIR DONAR LA SENSACIÓ DE COLORACIÓ I VOLUM.
dimecres, 16 de setembre del 2020

 L'ENQUADRAMENT I  EL PUNT DE VISTA; DETERMINANTS DE LA COMPOSICIÓ EN FOTOGRAFIA, DIBUIX, PINTURA...


EL FORMAT I LA DIMENSIÓ DEL TEMPS D'OBSERVACIÓ
EL COLOR CREA  ATMOSFERES CROMÀTIQUES I TRANSMET SENSACIONS EMOCIONALSdijous, 10 de setembre del 2020

dimecres, 2 de setembre del 2020


 Benvinguts de nou! 

Estem preparant l'inici del curs 2020-2021. 

Esperem poder retrobar-nos amb noves il.lusions i energia.  Així podrem afrontar amb treball, unió i cooperació unes circumstàncies complexes; que no poden ser aturador de  les nostres ganes d'aprendre i compartir el treball acadèmic.

Una salutació  ben cordial per a tots i totes aquelles persones que formem la comunitat educativa de l'Institut La Llauna!