divendres, 30 de novembre del 2018

2n ESO CURS 2018-19
DIBUIX DE REPRESENTACIÓ DESCRIPTIVA I D'ANÀLISI.
DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL:
COMPETÈNCIA 1: Utilitzar els elements del llenguatge visual per analitzar produccions artístiques.
COMPETÈNCIA 2.: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat visual de l'entorn                                        natural i cultural.    
COMPETÈNCIA 4: Interpretar i representar amb formes bidimensional estàtiques.
COMPETÈNCIA 5: Compondre amb elements del llenguatge artístic utilitzant eines i tècniques                                            pròpies de cada àmbit. 
2n ESO CURS 2018-19
DIBUIX DE REPRESENTACIÓ DESCRIPTIVA I D'ANÀLISI.
DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL:
COMPETÈNCIA 1: Utilitzar els elements del llenguatge visual per analitzar produccions artístiques.
COMPETÈNCIA 2.: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat visual de l'entorn                                        natural i cultural.    
COMPETÈNCIA 4: Interpretar i representar amb formes bidimensional estàtiques.
COMPETÈNCIA 5: Compondre amb elements del llenguatge artístic utilitzant eines i tècniques                                            pròpies de cada àmbit.