dimecres, 23 de setembre de 2020

 DIBUIX TÈCNIC 1R BATXILLERAT TECNOLÒGIC.

INTRODUCCIÓ AL SISTEMA AXONOMÈTRIC

La Casa de Asterión. Jorge luís Borges
Pintures de Dugmelic

 En haver fet la lectura d'aquest relat breu, farem una interpretació lliure d'un espai laberíntic.
La  xarxa axonomètrica isomètrica ens servirà d'estructura bàsica per crear el nostre disseny.
           1 comentari: